POLITYKA I PRYWATNOŚĆ

Dane osobowe naszych użytkowników są jedną, na którą zwracamy szczególną uwagę. Możemy zapewnić, że wszystkie wymagania dotyczące danych osobowych są spełnione, gdyż zdajemy sobie sprawę, jak bardzo dana dziedzina posiada delikatny charakter.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (ZVOP-1-UPB1), menadżer sklepu internetowego azetamoda.pl/sklep „A-Zeta Moda” jest zobowiązany do ochrony danych osobowych swoich użytkowników.

Na swoje własne potrzeby sklep internetowy azetamoda.pl/sklep gromadzi następujące dane użytkownika:

W celu świadczenia oferowanych usług sprzedawca gromadzi, zarządza, przetwarza i przechowuje następujące dane użytkownika:

– imię i nazwisko;

– adresy dostawy;

– firmę tzn. nazwę podmiotu prawnego (jeśli użytkownik jest osobą prawną);

– numer identyfikacji podatkowej podmiotu prawnego (jeżeli użytkownik jest osobą prawną);

– adres e-mail (nazwę użytkownika);

– hasło w postaci zaszyfrowanej;

– numer telefonu kontaktowego;

– kraj zamieszkania;

– inne dane, które użytkownik dobrowolnie wprowadza w formularzach sklepu internetowego;

– inne informacje, które użytkownik dobrowolnie dodaje później na swoim profilu.

Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie dokładności, kompletności i terminowości danych wprowadzanych przez użytkowników.

Ze względów bezpieczeństwa gromadzone są również adresy IP, z których użytkownicy uzyskują dostęp do strony internetowej. Na początku wizyty każdemu użytkownikowi naszego sklepu internetowego przypisuje się plik cookie dotyczący sesji, aby identyfikować i monitorować jego koszyk z zakupami. Na Twoim komputerze sklep internetowy azetamoda.pl może również przechowywać inne pliki cookie, takie jak: identyfikator użytkownika w formie zaszyfrowanej (aby zidentyfikować użytkownika podczas następnej wizyty), recenzje produktów (aby dowiedzieć się, które produkty zostały już ocenione) oraz pliki cookie Google Analytics (analiza odwiedzin strony internetowej).

Wszystkie powyższe dane, z wyjątkiem plików cookie, są stale przechowywane na serwerze azetamoda.pl/sklep . Pliki cookie dotyczące sesji są przechowywane w pamięci serwera na czas wizyty w sklepie internetowym i są usuwane po jednej godzinie bezczynności, a trwałe pliki cookie są przechowywane na komputerze odwiedzającego.

Administrator azetamoda.pl/sklep może wykorzystać dane w anonimowej formie skróconej do celów analizy statystycznej. azetamoda.pl/sklep w żadnym wypadku nie przekazuje danych użytkownika osobom nieuprawnionym. Usługa dostawy (np. Poczty Polskiej lub innych sposobów dostawy) zostanie powierzona wyłącznie użytkownikowi, który podał adres dostawy, adres e-mail i numeru telefonu w celu umożliwienia łatwiejszego kontaktu. Nie będzie kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych tylko i wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyraźnie nie wyrazi na to zgody.

WDRAŻANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych przedsiębiorca posiada ochronę danych osobowych zgodną z Zasadami Ochrony Danych Osobowych.

Przedsiębiorca oraz pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, którzy mają dostęp do danych osobowych oraz innych danych użytkowników, są zaznajomieni z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, obowiązkiem ochrony danych osobowych oraz innych danych i są zobowiązani do przestrzegania tych przepisów, ochrony poufności danych osobowych i prywatności użytkowników sklepu internetowego. Obowiązek ochrony danych osobowych i innych informacji obowiązuje nawet po wygaśnięciu współpracy z przedsiębiorcą.

Zarejestrowani użytkownicy mogą w każdej chwili zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego i odwołać swoją rejestrację. Aby to zrobić muszą powiadomić przedsiębiorcę o anulowaniu rejestracji  drogą pisemnego oświadczenia. Przed złożeniem oświadczenia o anulowaniu rejestracji użytkownik musi uregulować wszystkie zaległe zobowiązania wynikające z zakupów dokonanych w sklepie internetowym przez przedsiębiorcę. W przypadku anulowania rejestracji przedsiębiorca będzie również chronić poufność danych osobowych i prywatności użytkowników sklepów internetowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

OPIEKA NAD DZIEĆMI

Komunikaty reklamowe będą wyraźnie widoczne (biorąc pod uwagę wiek) i wyraźnie oddzielone od gier i konkursów. Wszelka komunikacja przeznaczona dla dzieci będzie odpowiednia do ich wieku i nie będzie czerpała korzyści z zaufania dzieci, braku ich doświadczenia czy poczucia lojalności. Dostawca nie może przyjmować zleceń od osoby, o której wie lub podejrzewa, że jest dzieckiem, bez wyraźnej zgody rodziców lub opiekunów.

Dostawca nie może przyjmować jakichkolwiek danych osobowych dotyczących dzieci bez wyraźnej zgody ich rodziców lub opiekunów. Podobnie dostawca nie może przekazywać informacji pochodzącym od dzieci stronom trzecim, z wyjątkiem rodziców lub opiekunów. Dostawca nie może oferować bezpłatnego dostępu do produktów lub usług szkodliwych dla dzieci.

WYJĄTKOWE UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje gromadzone i przetwarzane przez azetamoda.pl/sklep zostaną ujawnione tylko wtedy, gdy taki obowiązek zostanie określony w ustawie lub w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne w postępowaniach przed sądami lub innymi organami państwowymi oraz w celu ochrony i realizacji uzasadnionych interesów azetamoda.pl/sklep .

PRAWO DO POINFORMOWANIA

Posiadasz prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji dotyczących twoich danych osobowych, jak i również prawo do usunięcia tych informacji. Jeśli posiadasz jakiekolwiek pytania dotyczące usuwania, przetwarzania lub wykorzystywania twoich informacji, skontaktuj się z nami: azeta.moda@onet.pl lub wyślij nam wiadomość e-mail.

Powiadomienia o zamówieniach: zastrzegamy sobie prawo do przypisanie Ciebie do konkretnego numeru telefonu. Na dany numer zostanie wysłana wiadomość sms w momencie, gdy twoje zamówienie zostanie wysłane i jeśli przedmioty nie zostały odebrane w terminie od 3 do 5 dni. Jeśli przedmioty nie zostały odebrane przez okres dłuższy niż 5 dni, zastrzegamy sobie prawo do zadzwonienia na dany numer telefonu w celu przypomnienia odbioru przedmiotów.

Powiadomienia: po powiadomieniu Ciebie twoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail będą wykorzystywane za Twoją zgodą do celów reklamowych, dopóki nie anulujesz subskrypcji dotyczącej powiadamiania. Aby otrzymywać powiadomienia musisz jedynie zalogować i zaznaczyć specjalne pole, które umożliwia Tobie zalogowanie się. Możesz otrzymać powiadomienie drogą mailową, wiadomością SMS lub telefonicznie.

Wszystkie zdjęcia produktów są symboliczne i niekoniecznie odzwierciedlają pełne cechy produktu, dlatego służą wyłącznie do celów informacyjnych!

W przypadku wprowadzenia adresu e-mail na Facebooku lub formularzu znajdującego się na pierwszej stronie azetamoda.pl/sklep , za pomocą którego otrzymasz kupon rabatowy na swoje zamówienie, zapiszemy Twój adres e-mail w celu informowania Ciebie o specjalnych ofertach i promocjach sklepu internetowego azetamoda.pl/sklep . Z obecności w bazie danych odbiorców powiadomień możesz w każdej chwili zrezygnować wysyłając wiadomość na adres mailowy azeta.moda@onet.pl

Prawo do „A-Zeta Moda” jako administratora danych dotyczą następujących działań:

dostępu do danych osobowych i następujących informacji:

celów przetwarzania,

rodzaje danych osobowych, użytkowników lub kategorii użytkowników, których dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności użytkownicy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu,

istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

przyczyn, jak również znaczenia i przewidywanych konsekwencji traktowania konkretnej osoby.

jedna (bezpłatna) kopia danych osobowych w określonym przeze mnie formacie (jeżeli wniosek jest podany w formie elektronicznej, kopia także powinna być dostarczona w tej formie). W przypadku dodatkowych kopii, o które wnioskuję, operator może naliczyć opłatę, biorąc pod uwagę dodatkowe koszty.

korekta niedokładnych danych osobowych.

ograniczenie przetwarzania, gdy:

kwestionowanie dokładności danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi weryfikację dokładności danych osobowych,

przetwarzanie jest nielegalne i sprzeciwiam się usunięciu danych osobowych, a zamiast tego wymagane są ograniczenia w ich stosowaniu,

administrator danych nie potrzebuje ich już do celów przetwarzania, ale potrzebuję do egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

usunięcie wszystkich danych osobowych (prawo do zapomnienia), jeżeli spełnione są warunki określone w art. 17 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, w szczególności w przypadku odwołania tej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

dane wyjściowe w postaci uporządkowanego, powszechnie używanego i możliwego do odczytu formularza, z prawem przekazywania tych danych do innego administratora, bez przeszkadzania pierwotnemu administratorowi.

rozwiązanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym tworzenie profili.

dla mnie decyzja oparta wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym na tworzeniu profili mających skutki prawne w stosunku do mnie lub w podobny sposób, ma znaczący wpływ, jeśli zostaną spełnione założenia, o których mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

prawo do złożenia odwołania od administratora do Komisarza ds. Informacji, jeżeli uważam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza ogólną Ustawę o Ochronie Danych Osobowych.

PROCEDURA WYKONYWANIA PRAW

Zdaję sobie sprawę, że wszystkie powyższe wymagania dotyczące wykonywania praw w związku z danymi osobowymi można kierować pisemnie do administratora na adres mailowy azeta.moda@onet.pl .

Zdaję sobie sprawę, że w celu zapewnienia rzetelnej identyfikacji w przypadku korzystania z praw do danych osobowych operator może zażądać ode mnie dodatkowych informacji i może odmówić działania tylko wtedy, gdy udowodni, że nie jest w stanie mnie zidentyfikować.

Zdaję sobie sprawę, że na moją prośbę, z której skorzystam z moich praw w odniesieniu do powyższych danych osobowych, operator musi odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki nie później niż miesiąc po otrzymaniu wniosku.

O PLIKACH COOKIE

Czym są pliki cookie i co czego są potrzebne?

Plik cookie to krótki tekst, który strona internetowa wysyła do Twojej przeglądarki podczas Twojej wizyty. W ten sposób rozpoznajesz stronę internetową, zapamiętujesz informacje o swojej wizycie i zapewniasz przyjazną i prostszą usługę internetową. Korzystając z plików cookie dostosowujemy zawartość naszej strony internetowej, zapamiętujemy Twoje preferencje i rejestrujemy wizytę w naszym sklepie internetowym. Dzięki plikom cookie przeglądanie naszego sklepu internetowego jest wygodniejsze, szybsze i bardziej skuteczne.

Wyłączanie plików cookie

Decydujesz się zezwolić na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. W swojej przeglądarce internetowej możesz kontrolować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Aby uzyskać informacje na temat ustawień plików cookie, wybierz przeglądarkę, której używasz.

Chrome

Firefox

Opera

Internet Explorer 9

Internet Explorer 7 i 8

Safari

Jeśli zmienisz lub usuniesz plik cookie przeglądarki, zmienisz lub nagrodzisz przeglądarkę lub urządzenie, może być konieczne ponowne wyłączenie plików cookie. Procedura zarządzania plikami cookie i usuwania ich jest różna w różnych przeglądarkach. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz zajrzeć w przeglądarce do pomocy dla użytkowników. Możesz również wyłączyć śledzenie Google Analytics przy następnym łączu.

Pliki cookie używane na tej stronie

Lista plików cookie, których używamy:

Nazwa ciasteczkaSerwisOpis
_utmaGoogle AnalyticsZaprojektowany do identyfikacji użytkownika (liczba odwiedzin, pierwsza i ostatnia wizyta).
_utmbGoogle AnalyticsMa to na celu zapisanie czasu trwania wizyty. Rejestruje dokładny czas, kiedy użytkownik rozpoczął wizytę (sesja).
_utmcGoogle AnalyticsMa to na celu zapisanie czasu trwania wizyty.
_utmzGoogle AnalyticsJest przeznaczony do rejestrowania, gdzie użytkownik wszedł na stronę, która wyszukiwarka i słowa kluczowe użył, a także lokalizację, z której użytkownik uzyskał dostęp.
_utmvGoogle AnalyticsDo segmentacji użytkowników.
Facebook – locale, datr, reg_fb_ref, reg_fb_gateFacebookAby zwiększyć współpracę naszych użytkowników za pośrednictwem sieci społecznościowych, analizę sprzedaży i ponownego kierowania użytkowników.